Official ENIDUST Forum
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Author Topic: Grafik 2d / UI designer  (Read 1949 times)

Kulok

  • Administrator forum
  • User
  • *****
  • Posts: 40
    • View Profile
Grafik 2d / UI designer
« on: June 03, 2014, 21:20:30 »

  • Du?a ilo?? wolnego czasu , sumienno?? i zdolno?? do szybkiego wywi?zywania si? z powierzonych zada?.  Osoba tworz?ca interfejs musi by? gotowa do stworzenia ogromnej ilo?ci grafik.
  • Pe?noletnio?? – osoba ubiegaj?ca si? o stanowisko w momencie przesy?ania aplikacji musi by? pe?noletnia.
www.enidust.com . Wszelkie pytania prosimy kierowa? na kontakt@enidust.com
« Last Edit: June 03, 2014, 21:23:13 by Matiis »
Logged