Official ENIDUST Forum
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  
Pages: [1] 2

Author Topic: Bestiariusz  (Read 23636 times)

Asylum

 • User
 • Posts: 16
  • View Profile
Bestiariusz
« on: August 11, 2013, 13:30:55 »

Logged

Ratharr

 • User
 • Posts: 186
  • View Profile
Odp: Bestiariusz
« Reply #1 on: August 11, 2013, 13:58:37 »

Logged

Lich555

 • User
 • Posts: 1063
  • View Profile
  • Moje zdj?cia
Odp: Bestiariusz
« Reply #2 on: August 11, 2013, 20:23:23 »

Zwierz?ta L?dowe:
Jednoro?ecNueChimeraBakuYetiBehemot - Pot??ny (Pot??ny to bardzo ma?o powiedziane) behemot ?yje wy??cznie w najbardziej niedost?pnych, skutych lodem
                            okolicach. Wygl?dem przypomina przero?ni?tego mamuta. Przeci?tny behemot jest tak du?y, ?e by si? ukry? musi
                            przykucn?? za sporym wzniesieniem.
                            Gniazdo: Nie ma ?adnego.
                            Wymiary doros?ego osobnika: 27m d?ugo?ci, 24m - 30m wysoko?ci.
                            Wygl?d: Przypomina olbrzymiego w?ochatego krewniaka s?oni.
                            Atakuje: Przewraca wroga, dm?c w jego stron? powietrzem, depcze przeciwnika lub d?ga pot??nymi ciosami.
                            Po?ywienie: Ca?e bagna i lasy; te pierwsze zasysa jak zup?, drzewa za? zrywa jak traw?.
Salamandra OgnistaMantykoraZwierz?ta Wodne:
Kraken - Ta pot??na ka?amarnica stanowi ?miertelne zagro?enie dla ?eglarzy, ale na szcz??cie rzadko opuszcza morskie g??biny. Czasem
                         podp?ywa ku powierzchni oceanu, a gdy zanurz si? z powrotem, powstaj?ce wiry mog? wci?gn?? pod wod? nawet najsilniejszy
                         okr?t wojenny.
                         Wyst?powanie: Morza i oceany.
                         Gniazdo: Najciemniejsze g??biny oceaniczne.
                         Wymiary doros?ego osobnika: 18m d?ugo?ci, 3m - 4,5m szeroko?ci.
                         Wygl?d: Przypomina ka?amarnic? olbrzymi?. Osiem d?ugich ramion, dwa cie?sze i d?u?sze od pozosta?ych. P?aszcz, silne
                                        p?etwy,
                         Atakuje: Dziesi?cioma pr??nymi ramionami o ostrym chitynowym dziobem. ukryty p?cherzyk z atramentem
                                        (atrament jest czarny).
                         Po?ywienie: Wieloryby i w??e morskie. Strawienie ca?ego w??a morskiego mo?e zaj?? ogromnemu krakenowi nawet 3
                                             miesi?ce.
Hippokamp - To niezwyk?e zwierz?, zamieszkuj?ce wody tak s?one, jak i s?odkie, cz?sto jest obserwowane w towarzystwie syren.
                               Gniazdo: Nie ma ?adnego.
                               Wyst?powanie: Morza, jeziora i oceany.
                               Wymiary doros?ego osobnika: 2,4m - 3,6m d?ugo?ci, 1,2m - 1,8m wysoko?ci.
                               Wygl?d: Podobny do konika morskiego, tyle ?e ma przednie nogi konia. Samce maj? bujn? grzyw? i wydajne w?sy.
                               Atakuje: Bodzie g?ow?, gryzie; smaga ogonem.
                               Po?ywienie: Wodorosty i inne ro?liny wodne.
W?? MorskiLewiatanBunyipW?? JeziornyHydrus
« Last Edit: September 15, 2013, 09:20:08 by Lisz555 »
Logged

Lich555

 • User
 • Posts: 1063
  • View Profile
  • Moje zdj?cia
Odp: Bestiariusz
« Reply #3 on: August 13, 2013, 08:54:24 »

 Zwierz?ta Lataj?ce:
GryfSkrzydlaty Ko?HipogryfRok - Przez d?ugie lata ptaka zwanego rokiem mylono z dwuno?nym smokiem. Teraz jednak wiadomo na pewno, ?e jest to odr?bny
                   gatunek. Mia?em du?o szcz??cia, obserwuj?c, jak rok ko?uje nad stadem s?oni, a potem porywa sobie upatrzon? sztuk?.
                   Wyst?powanie: Sawanny.
                   Gniazdo: Mo?e wype?nia? spor? dolink?.
                   Wymiary doros?ego osobnika: 15,5m d?ugo?ci, 5,5m - 6m wysoko?ci.
                   Wygl?d: Ma posta? gigantycznego, pomara?czowo-z?otego or?a.
                   Atakuje: Przera?aj?cym dziobem i szponami, opadaj?c raptownie z du?ej wysoko?ci.
                   Po?ywienie: S?onie, hipopotamy, nosoro?ce i inni wielcy ro?lino?ercy.
FeniksHarpia
Logged

Gniazdu

 • User
 • Posts: 1320
  • View Profile
Odp: Bestiariusz
« Reply #4 on: August 13, 2013, 20:38:46 »

No to ja opowiem o mojej bestii
Logged
"Po ?mierci tylko historia pami?ta" a co je?li umrzesz w trybie incognito?
Gniazdu tyka forum kijem.
Skype: El Gniazdu

LemonGnom

 • User
 • Posts: 285
  • View Profile
Odp: Bestiariusz
« Reply #5 on: August 19, 2013, 12:48:44 »

« Last Edit: August 19, 2013, 12:53:07 by LemonGnom »
Logged

LemonGnom

 • User
 • Posts: 285
  • View Profile
Odp: Bestiariusz
« Reply #6 on: August 19, 2013, 18:14:11 »

Logged

LemonGnom

 • User
 • Posts: 285
  • View Profile
Odp: Bestiariusz
« Reply #7 on: August 20, 2013, 12:36:08 »

"Wygl?daj?, jakby si? utopili, a potem wyszli martwi na brzeg"
« Last Edit: August 20, 2013, 14:15:09 by LemonGnom »
Logged

LemonGnom

 • User
 • Posts: 285
  • View Profile
Odp: Bestiariusz
« Reply #8 on: August 21, 2013, 10:55:28 »

« Last Edit: August 21, 2013, 11:38:57 by LemonGnom »
Logged

Rahl

 • User
 • Posts: 694
  • View Profile
Odp: Bestiariusz
« Reply #9 on: August 21, 2013, 20:50:38 »

Logged

LemonGnom

 • User
 • Posts: 285
  • View Profile
Odp: Bestiariusz
« Reply #10 on: August 23, 2013, 16:16:52 »

Logged

Rahl

 • User
 • Posts: 694
  • View Profile
Odp: Bestiariusz
« Reply #11 on: August 24, 2013, 09:10:23 »

Logged

Lich555

 • User
 • Posts: 1063
  • View Profile
  • Moje zdj?cia
Odp: Bestiariusz
« Reply #12 on: August 26, 2013, 19:27:48 »

Ja ju? troch? wcze?niej napisa?em o kilku z nich.
Kraken - Ta pot??na ka?amarnica stanowi ?miertelne zagro?enie dla ?eglarzy, ale na szcz??cie rzadko opuszcza morskie g??biny. Czasem
                         podp?ywa ku powierzchni oceanu, a gdy zanurz si? z powrotem, powstaj?ce wiry mog? wci?gn?? pod wod? nawet najsilniejszy
                         okr?t wojenny.
                         Wyst?powanie: Morza i oceany.
                         Gniazdo: Najciemniejsze g??biny oceaniczne.
                         Wymiary doros?ego osobnika: 18m d?ugo?ci, 3m - 4,5m szeroko?ci.
                         Wygl?d: Przypomina ka?amarnic? olbrzymi?. Osiem d?ugich ramion, dwa cie?sze i d?u?sze od pozosta?ych. P?aszcz, silne
                                        p?etwy,
                                       Atakuje: Dziesi?cioma pr??nymi ramionami o ostrym chitynowym dziobem. ukryty p?cherzyk z atramentem
                                                     (atrament jest czarny).
                         Po?ywienie: Wieloryby i w??e morskie. Strawienie ca?ego w??a morskiego mo?e zaj?? ogromnemu krakenowi nawet 3
                                             miesi?ce.
W?? MorskiLewiatan
Logged

LemonGnom

 • User
 • Posts: 285
  • View Profile
Odp: Bestiariusz
« Reply #13 on: September 02, 2013, 14:52:31 »

« Last Edit: September 09, 2013, 19:06:10 by LemonGnom »
Logged

LemonGnom

 • User
 • Posts: 285
  • View Profile
Odp: Bestiariusz
« Reply #14 on: September 08, 2013, 10:19:17 »

Logged
Pages: [1] 2