Official ENIDUST Forum
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Author Topic: Raportowanie wątków i wiadomości  (Read 6447 times)

Mistrz Ignis

 • Administrator forum
 • User
 • *****
 • Posts: 55
  • View Profile
  • Valarand
Raportowanie wątków i wiadomości
« on: July 02, 2013, 09:20:15 »

Dotarło do nas wiele komunikatów z Waszej strony odnośnie nieprawidłowości na forum, jednak zaledwie kilka raportów, dlatego też postanowiłem przybliżyć użytkownikom funkcję raportowania.
 • Funkcja zgłaszania (raportowania) postów lub wątków służy do utrzymania forum w stanie porządku i do tego celu powinna być wykorzystywana.
 • Nie ma obowiązku korzystania z tej funkcji, jednak jest to dla nas dużą pomocą i z tego powodu jest mile widziane.
 • Zgłaszać należy przede wszystkim wątki:
  • do usunięcia (zdublowanie tematu lub temat nie wnoszący nic do dyskusji);
  • nieaktualne (wątki do zamknięcia i zarchiwizowania);
  • do przeniesienia (wątek który należy kontynuować jednak Waszym zdaniem znajduje się w niewłaściwym dziale);
  oraz posty:
  • do usunięcia (post nie wnoszący nic do dyskusji, spam);
  • do przeniesienia (offtop);
  • łamiące regulamin (obraźliwe, ofensywne bądź łamiące jakikolwiek punkt regulaminu forum).
 • Wraz z raportem należy dodać krótki opis powodu zgłoszenia (np. offtop, wątek do zamknięcia lub temat już istnieje).
 • Raport odnośnie jednego zdarzenia należy wysłać raz.
 • Zaraportowanie wiadomości powinno być zakomunikowane również poprzez post w danym temacie lub pod wiadomością - dzięki temu uda się uniknąć sytuacji, w której administracja otrzyma kilkanaście raportów dotyczących tego samego zdarzenia.
 • Raport rozpatrzony negatywnie, jeśli zawierał opis powodu, nie powoduje konsekwencji wobec raportującego.
 • Nieuzasadnione, pozbawione opisu powodu raporty skutkują ostrzeżeniem wobec raportującego.
 • Wielokrotne, nieuzasadnione raportowanie bądź uporczywe zgłaszanie tego samego zdarzenia może skutkować dodaniem poziomu ostrzeżenia.
 • Użytkownik, którego dotyczy raport, zostaje ukarany wyłącznie jeżeli są ku temu przesłanki (np. rażące naruszenie regulaminu, wielokrotne raportowanie jego działań, posty wyraźnie ofensywne itp). Raporty wynikające z mniejszych problemów (niewłaściwy wątek, post uznany za niewnoszący nic do dyskusji) nie skutkują karą ani ostrzeżeniem a jedynie czynnościami porządkującymi (przeniesienie/zamknięcie wątku itp).
Należy podkreślić, iż zgłaszanie wiadomości służy poprawie warunków korzystania z forum i nie powinno być postrzegane lub wykorzystywane jako środek służący do prywatnej zemsty na jakimkolwiek użytkowniku. Z tego samego powodu, zgłaszanie postów/wątków powinno mieć miejsce jak najczęściej wtedy, kiedy jest ku temu faktyczny powód. Osoby zgłaszające zdarzenia faktycznie wymagające uwagi administracji są postrzegane przez nas jako pomocne.
« Last Edit: January 24, 2014, 14:23:10 by Matiis »
Logged