Official ENIDUST Forum
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Author Topic: Regulamin i zasady użytkowania forum  (Read 5384 times)

Kulok

  • Administrator forum
  • User
  • *****
  • Posts: 40
    • View Profile
Regulamin i zasady użytkowania forum
« on: June 17, 2013, 16:20:31 »

Regulamin forum Enidust

1. Forum powstało w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy wśród jego uczestników. Na tym forum nie ma przyzwolenia na poniżanie kogokolwiek za poglądy i opinie.

2. Na forum zakazane jest publikowanie treści uznawanych powszechnie za naganne, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc w świecie rzeczywistym i celowo obraźliwych, których publikacja służy wywołaniu kłótni. Zakaz dotyczy także publikacji symboli religijnych, kulturowych i narodowych w kontekście, który mogłyby urazić przedstawicieli danej grupy.

3. Obsługa forum zastrzega sobie prawo do banowania i usuwania kont użytkowników na forum oraz edycji, przenoszenia (w ramach forum) i usuwania treści zamieszczanych na forum bez podania przyczyny, dotyczy to także danych zamieszczanych przez użytkowników w profilach.

4. Uczestnik, który publikuje materiały na forum robi to tylko na swoją odpowiedzialność. Obsługa forum nie odpowiada za treści zamieszczane przez użytkowników.

5. Zakazuje się umieszczania na forum linków, załączników do treści, których publikacja narusza czyjeś prawa autorskie (w tym cracków i kluczy do oprogramowania komercyjnego), pornografii oraz złośliwego oprogramowania (trojany, wirusy i spyware), a także reklamy portali internetowych i stron których treść narusza czyjeś prawa autorskie, zawiera pornografię lub złośliwe oprogramowanie.

6. Zakazuje się uczestnikom umieszczania na forum przekazów reklamowych.

7. Od użytkowników forum wymagane jest stosowanie się do zasad polskiej pisowni.

8. Nie ma przyzwolenia na stosowanie wulgaryzmów na forum.

9. Pisanie całych wyrazów i zdań wersalikami jest uznawane za krzyk. Nadużywanie wersalików może być podstawą do edycji lub usunięcia treści zamieszczonych przez użytkownika.

10. Na forum zaleca się ograniczanie niepotrzebnego formatowania tekstu. Należy pamiętać, że formatowanie ma wpływ na czytelność postów.

11. Tematy wątków powinny być zgodne z treścią zamieszczaną przez użytkowników. Wątki, których tematy są zbyt ogólne mogą zostać edytowane, a nawet usunięte przez obsługę forum. W szczególności:
a) zabrania się tworzenia multitematów - wątków, w których poruszone zostaje kilka zupełnie różnych kwestii.
b) wymagane jest właściwe nazewnictwo wątków - niewłaściwy tytuł tematu może skutkować nawet usunięciem go.
c) zabrania się dublowania wątków; autor zdublowanego wątku może zostać ukarany ostrzeżeniem. Stworzenie dokładnie zdublowanego wątku (tj. zarówno tytuł jak i tematyka w zupełności się powtarzają) grozi ograniczeniem swobody pisania na forum.

12. Publikacje nie wnoszące wartości merytorycznej do wątku lub nie dotyczące tematu wątku mogą być usuwane przez obsługę forum.

13. Użytkownicy zakładający nowe wątki są zobowiązani do umieszczania ich w odpowiednich działach. Wątki umieszczone w złych działach mogą zostać edytowane, przeniesione, a nawet usunięte.

14. Użytkownik rejestrujący się na forum akceptuje niniejszy regulamin i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Nieznajomość zasad obowiązujących na forum nie chroni użytkownika przed konsekwencjami nieprzestrzegania regulaminu forum (usuwanie, przenoszenie i edycja postów, banowanie i usuwanie kont na forum).

15. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego publikacji. Obsługa forum zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu ich upublicznienia na forum.

16. Obsługa forum zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji oraz do stosowania się do własnej interpretacji tego regulaminu forum.

17. Wszystkie punkty regulaminu dotyczą także shoutboxa.

18. Twórcy nie odpowiadają na pytania zadane w shoutboxie, prosimy o kierowanie ich do odpowiedniego działu na forum.
« Last Edit: September 13, 2013, 22:11:00 by Kulok »
Logged