Official ENIDUST Forum
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Author Topic: Spis szablonów  (Read 1522 times)

IAmBoskiM

 • Forum Supporter [non-dev]
 • User
 • **
 • Posts: 396
  • View Profile
Spis szablonów
« on: January 13, 2016, 21:24:22 »

« Last Edit: April 22, 2017, 21:09:21 by IAmBoskiM »
Logged

IAmBoskiM

 • Forum Supporter [non-dev]
 • User
 • **
 • Posts: 396
  • View Profile
Bestiariusz — szablon
« Reply #1 on: January 13, 2016, 21:28:34 »Quote


Nazwa istoty (mo?e by? kilka)1: Nazwa/-y

Dok?adny wygl?d zewn?trzny: Wzrost, przeci?tna d?ugo?? ko?czyn (o ile takie s?), ufarbowanie, z?by (S?, czy nie ma? Je?eli tak, to jakie?) itp.

Wyst?powanie:

Styl ?ycia: Nocny tryb ?ycia? Kiedy poluje i co? Czym si? ?ywi? Zak?ada rodziny?

Zachowania i charakter: Jak reaguje na ogie?? Komu schodzi z drogi? Atakuje ludzi? Czego nie lubi? M?ciwy? Wiecznie z?y? Mi?y? Oswajalny?

Umiej?tno?ci: Umie p?ywa?? Lata?? Potrafi wysysa? krew?

Cechy: Silny? Inteligentny? Szybki? Zwinny? Zr?czny?

Jak walczy? Robi zasadzk?? Gryzie, tnie, r?bie czy co? Taktyka?

Historia:

Co zawiera: Smocze ?uski? Futro srebrnego lisa? W?trob? olbrzymiego goryla? Innymi s?owy, co mo?na z niego zdoby??

Inne:


Legenda:
 • 1
 • * - Opcjonalnie.
 • Tekst pogrubiony i podkre?lony jednocze?nie - informacje konieczne.
 • Tekst pochylony - to s? tylko przyk?ady tego, co trzeba wpisa?. Mo?na go usun??.

Aby przerzuci? do swojego posta ten szablon wraz z BBCode (formatowaniem tekstu) bez cytatu nale?y wklei? tam poni?sz? zawarto??:
Code: [Select]
[b][u]Nazwa istoty (mo?e by? kilka):[/u][/b] [i]Nazwa/-y[/i]

[b][u]Dok?adny wygl?d zewn?trzny:[/u][/b] [i]Wzrost, przeci?tna d?ugo?? ko?czyn (o ile takie s?), ufarbowanie, z?by (S?, czy nie ma? Je?eli tak, to jakie?) itp.[/i]

[b][u]Wyst?powanie:[/u][/b] [i]Góry, równiny, jaskinie itp.[/i]

[b][u]Styl ?ycia:[/u][/b] [i]Nocny tryb ?ycia? Kiedy poluje i co? Czym si? ?ywi? Zak?ada rodziny?[/i]

[b][u]Zachowania i charakter:[/u][/b] [i]Jak reaguje na ogie?? Komu schodzi z drogi? Atakuje ludzi? Czego nie lubi? M?ciwy? Wiecznie z?y? Mi?y? Oswajalny?[/i]

[b][u]Umiej?tno?ci:[/u][/b] [i]Umie p?ywa?? Lata?? Potrafi wysysa? krew?[/i]

[b][u]Cechy:[/u][/b] [i]Silny? Inteligentny? Szybki? Zwinny? Zr?czny?[/i]

[b][u]Sposób walki:[/u][/b] [i]Jak walczy? Robi zasadzk?? Gryzie, tnie, r?bie czy co? Taktyka?[/i]

[b][u]Historia:[/u][/b] [i]Od czego pochodzi? Jakim cudem powsta?? Przyw?drowa? z innych terenów? Jak ewoluowa?*?[/i]

[b][u]Co zawiera:[/u][/b] [i]Smocze ?uski? Futro srebrnego lisa? W?trob? olbrzymiego goryla? Innymi s?owy, co mo?na z niego zdoby??[/i]

[b]Inne:[/b]
« Last Edit: April 22, 2017, 21:06:40 by IAmBoskiM »
Logged

IAmBoskiM

 • Forum Supporter [non-dev]
 • User
 • **
 • Posts: 396
  • View Profile
Spis osobowy — szablon
« Reply #2 on: January 16, 2016, 12:36:30 »Quote


Imi? i nazwisko1: Imi? i nazwisko

Budowa cia?a: Umi??niony/-a? Wysoki/-a? Gruby/-a?

Co zazwyczaj na sobie nosi?

Znaki specjalne: Blizny? Tatua?e?Historia: Jak wygl?da?o dzieci?stwo tej osoby? Kim byli jego rodzice? Mia?a ta osoba jakie? specjalne relacje z kim??

Profesja:

Umiej?tno?ci bitewne: Dobrze w?ada mieczem? Umie rzuca? celnie no?ami?

Podkrada si? po cichu i podrzyna gard?o? Wali czym si? da i jak mocno si? da? Skupia si? podczas walki bardziej na technice czy na sile? A mo?e na obu?

Umiej?tno?ci: Jest dobrym piekarzem? Umie p?ywa?? Pos?uguje si? magi? w zaawansowanym stopniu?

Czynno?ci dzienne (i ew. nocne): Idzie do karczmy z rana i si? opija? Gra na lutni na rynku? Wykonuje zlecenia? Patroluje dzielnic? miasta?

Zachowania i charakter: Jak reaguje na zniewag?? Odruch na widok wyjmowanego or??a? Jest mi?y wobec ludzi? Czy mo?e arogancki i bezczelny?

Cechy: Inteligentny? Silny? Szybki? Zwinny? Zr?czny?

Relacje i rodzina: Czy jest w zwi?zku z kim?? Mia? kiedy? kogo?? Ma rodzin?? Czy jego rodzice ?yj??

Pobyt:

Maj?tek: Jest bogaty? Ma w?asn? ku?ni?? Zamek? Czy mo?e jest biedakiem?

Zawsze nosi przy sobie: Miecz? Pieni?dze? Sztylet w r?kawie?

Inne:

Legenda:
 • 1nieznane. Imiona nale?y podowa? w nast?puj?cej kolejno?ci: pierwsze_imi? drugie_imi? trzecie_imi?... ..."pseudonim" nazwisko.
 • Tekst pogrubiony i podkre?lony jednocze?nie - informacje konieczne
 • Tekst pochylony - s? to tylko przyk?ady tego, co trzeba wpisa?. Mo?na go usun??.

Aby przerzuci? do swojego posta ten szablon wraz z BBCode (formatowaniem tekstu) bez cytatu nale?y wklei? tam poni?sz? zawarto??:

Code: [Select]
[b][u]Imi? i nazwisko:[/u][/b] [i]Imi? i nazwisko[/i]

[b][u]Budowa cia?a:[/u][/b] [i]Umi??niony/-a? Wysoki/-a? Gruby/-a?[/i]

[b][u]Ubiór:[/u][/b] [i]Co zazwyczaj na sobie nosi?[/i]

[b][u]Znaki specjalne:[/u][/b] [i]Blizny? Tatua?e?[/i]

[b][u]Cera, kolor oczu i w?osów:[/u][/b] [i]Cera, kolor w?osów i oczu[/i]

[b][u]Historia:[/u][/b] [i]Jak wygl?da?o dzieci?stwo tej osoby? Kim byli jego rodzice? Mia?a ta osoba jakie? specjalne relacje z kim??[/i]

[b][u]Profesja:[/u][/b] [i]?owca g?ów? Piekarz? Marsza?ek?[/i]

[b][u]Umiej?tno?ci bitewne:[/u][/b] [i]Dobrze w?ada mieczem? Umie rzuca? celnie no?ami?[/i]

[b][u]Sposób walki:[/u][/b] [i]Podkrada si? po cichu i podrzyna gard?o? Wali czym si? da i jak mocno si? da? Skupia si? podczas walki bardziej na technice czy na sile? A mo?e na obu?[/i]

[b][u]Umiej?tno?ci:[/u][/b] [i]Jest dobrym piekarzem? Umie p?ywa?? Pos?uguje si? magi? w zaawansowanym stopniu?[/i]

[b][u]Czynno?ci dzienne (i ew. nocne):[/u][/b] [i]Idzie do karczmy z rana i si? opija? Gra na lutni na rynku? Wykonuje zlecenia? Patroluje dzielnic? miasta?[/i]

[b][u]Zachowania i charakter:[/u][/b] [i]Jak reaguje na zniewag?? Odruch na widok wyjmowanego or??a? Jest mi?y wobec ludzi? Czy mo?e arogancki i bezczelny?[/i]

[b][u]Cechy:[/u][/b] [i]Inteligentny? Silny? Szybki? Zwinny? Zr?czny?[/i]

[b][u]Relacje i rodzina:[/u][/b] [i]Czy jest w zwi?zku z kim?? Mia? kiedy? kogo?? Ma rodzin?? Czy jego rodzice ?yj??[/i]

[b][u]Pobyt:[/u][/b] [i]Mieszka na wsi? Podró?uje od miasta do miasta w poszukiwaniu zlece??[/i]

[b][u]Maj?tek:[/u][/b] [i]Jest bogaty? Ma w?asn? ku?ni?? Zamek? Czy mo?e jest biedakiem?[/i]

[b]Zawsze nosi przy sobie:[/b] [i]Miecz? Pieni?dze? Sztylet w r?kawie?[/i]

[b]Inne:[/b]
« Last Edit: April 22, 2017, 21:04:19 by IAmBoskiM »
Logged

IAmBoskiM

 • Forum Supporter [non-dev]
 • User
 • **
 • Posts: 396
  • View Profile
Kocio?ek alchemika — szablon nr 1
« Reply #3 on: January 24, 2016, 11:20:03 »

Quote


Nazwa sk?adnika (mo?e by? kilka)1: Nazwa sk?adnika

Rodzaj sk?adnika: Grzyb? Zio?o? Owoc?

Wygl?d zewn?trzny: Zielony? Fioletowy? Ma ?odyg?? Li?cie? Kwiaty?

Wyst?powanie:

W?a?ciwo?ci: Truj?cy? Wydziela kwas po zerwaniu? Jadalny? Dobry na przyrost si?y?

Zapach: Okropny? Brak? Przyjemny?Zastosowanie: Do leczenia ran? Warzenia mikstur? Przyprawa do potraw?

Warto??: Czy du?o kosztuje?

Inne:

Legenda:
 • 1
 • Tekst pogrubiony i podkre?lony jednocze?nie - informacje konieczne
 • Tekst pochylony - s? to tylko przyk?ady tego, co trzeba wpisa?. Mo?na go usun??.

Aby przerzuci? do swojego posta ten szablon wraz z BBCode (formatowaniem tekstu) bez cytatu nale?y wklei? tam poni?sz? zawarto??:

Code: [Select]
[b][u]Nazwa sk?adnika (mo?e by? kilka):[/u][/b] [i]Nazwa sk?adnika[/i]

[b][u]Rodzaj sk?adnika:[/u][/b] [i]Grzyb? Zio?o? Owoc?[/i]

[b][u]Wygl?d zewn?trzny:[/u][/b] [i]Zielony? Fioletowy? Ma ?odyg?? Li?cie? Kwiaty?[/i]

[b][u]Wyst?powanie:[/u][/b] [i]?rodek pustyni? ?nie?ne góry? Równiny? Jaskinie?[/i]

[b][u]W?a?ciwo?ci:[/u][/b] [i]Truj?cy? Wydziela kwas po zerwaniu? Jadalny? Dobry na przyrost si?y?[/i]

[b][u]Zapach:[/u][/b] [i]Okropny? Brak? Przyjemny?[/i]

[b][u]Sposób rozmna?ania:[/u][/b] [i]Poprzez owady? Czy mo?e wiatr? A mo?e jaki? inny specjalny sposób?[/i]

[b][u]Zastosowanie:[/u][/b] [i]Do leczenia ran? Warzenia mikstur? Przyprawa do potraw?[/i]

[b][u]Warto??:[/u][/b] [i]Czy du?o kosztuje?[/i]

[b]Inne:[/b]
« Last Edit: April 22, 2017, 21:06:12 by IAmBoskiM »
Logged

IAmBoskiM

 • Forum Supporter [non-dev]
 • User
 • **
 • Posts: 396
  • View Profile
Kocio?ek alchemika — szablon nr 2
« Reply #4 on: April 22, 2017, 20:59:03 »

Quote


Nazwa sk?adnika (mo?e by? kilka)1: Nazwa sk?adnika

Wygl?d zewn?trzny: Czarna ruda? Z?ota ?uska? Zielony proch?

Pochodzenie:

W?a?ciwo?ci: ?mierdzi? Ci??ki? Twardy?

Zastosowanie: Do leczenia ran? Warzenia mikstur? Przyprawa do potraw?

Warto??: Czy du?o kosztuje?

Inne:

Legenda:
 • 1
 • Tekst pogrubiony i podkre?lony jednocze?nie - informacje konieczne
 • Tekst pochylony - s? to tylko przyk?ady tego, co trzeba wpisa?. Mo?na go usun??.

Aby przerzuci? do swojego posta ten szablon wraz z BBCode (formatowaniem tekstu) bez cytatu nale?y wklei? tam poni?sz? zawarto??:

Code: [Select]
[b][u]Nazwa sk?adnika (mo?e by? kilka):[/u][/b] [i]Nazwa sk?adnika[/i]

[b][u]Wygl?d zewn?trzny:[/u][/b] [i]Czarna ruda? Z?ota ?uska? Zielony proch?[/i]

[b][u]Pochodzenie:[/u][/b] [i]Pochodzi z wn?trzno?ci górskiego trolla? Mo?na wydoby? t? rud? w kopalniach ko?o wulkanu?[/i]

[b][u]W?a?ciwo?ci:[/u][/b] [i]?mierdzi? Ci??ki? Twardy?[/i]

[b][u]Zastosowanie:[/u][/b] [i]Do leczenia ran? Warzenia mikstur? Przyprawa do potraw?[/i]

[b][u]Warto??:[/u][/b] [i]Czy du?o kosztuje?[/i]

[b]Inne:[/b]
« Last Edit: April 22, 2017, 21:07:44 by IAmBoskiM »
Logged