Official ENIDUST Forum
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  
Pages: [1] 2

Author Topic: Rejestr/Spis miast  (Read 2143 times)

Azariusz

 • User
 • Posts: 61
  • View Profile
Rejestr/Spis miast
« on: June 29, 2013, 11:37:55 »

Logged

Kacperosxd

 • User
 • Posts: 15
  • View Profile
Odp: Rejestr/Spis miast
« Reply #1 on: June 29, 2013, 11:45:26 »

Logged

Azariusz

 • User
 • Posts: 61
  • View Profile
Odp: Rejestr/Spis miast
« Reply #2 on: June 29, 2013, 11:55:41 »

« Last Edit: June 29, 2013, 12:08:48 by Azariusz »
Logged

Scheikh

 • Guest
Odp: Rejestr/Spis miast
« Reply #3 on: June 29, 2013, 11:57:13 »

Logged

Scheikh

 • Guest
Odp: Rejestr/Spis miast
« Reply #4 on: June 29, 2013, 12:00:39 »

Ja bym si? tak kurczowo nie trzyma? odpowiednich szczebli i nazewnictwa - mo?e by? ono u?ywane potocznie, ale wystarczy po prostu system, ?e je?li wie? spe?ni odpowiednie wymogi cesarstwa, dostaje prawa miejskie, a co si? z tym wi??e - odpowiednie przywileje. To co b?dzie si? z miastem dzia? potem, nie wywrze zmiany w nazewnictwie (chyba ?e zostanie mianowane stolic?)
Logged

Azariusz

 • User
 • Posts: 61
  • View Profile
Odp: Rejestr/Spis miast
« Reply #5 on: June 29, 2013, 12:01:24 »

Je?eli w grze znajd? si? elementy religijne. To na pewno mnisi otrzymaj? pewne uprawnienia od cesarza. Chyba, ?e on b?dzie mia? gdzie? jakie? grupki religijne :)

Mog?oby by? bez poziomu miasteczka i wtedy od razu wie? staje si? miastem, a te wi?ksze miasta b?d? po prostu nie tytu?owane, tylko b?d? to nazwy potoczne, tak aby szybko mo?na by?o rozpozna? ile ludzi mieszka w jakim mie?cie. W tym przyznaj? Ci racj? :)
« Last Edit: June 29, 2013, 12:07:48 by Azariusz »
Logged

Sonerf

 • User
 • Posts: 23
  • View Profile
Odp: Rejestr/Spis miast
« Reply #6 on: June 29, 2013, 13:21:03 »

Logged

Scheikh

 • Guest
Odp: Rejestr/Spis miast
« Reply #7 on: June 29, 2013, 13:24:20 »

My?l? ?e w?a?ciciele miast b?d? to robi?, ale raczej z interesu ni? obowi?zku >.<
Logged

Sonerf

 • User
 • Posts: 23
  • View Profile
Odp: Rejestr/Spis miast
« Reply #8 on: June 29, 2013, 13:53:03 »

Logged

Cinek West

 • User
 • Posts: 212
  • View Profile
Odp: Rejestr/Spis miast
« Reply #9 on: June 29, 2013, 14:01:46 »

?eby unikn?? powstawania zbyt wielu miast na raz wed?ug mnie dobrym pomys?em by?oby wprowadzenie takowego rejestru/spisu miast cesarskich.
Logged

Azariusz

 • User
 • Posts: 61
  • View Profile
Odp: Rejestr/Spis miast
« Reply #10 on: June 29, 2013, 20:17:17 »

« Last Edit: June 30, 2013, 09:51:08 by Azariusz »
Logged

Cinek West

 • User
 • Posts: 212
  • View Profile
Odp: Rejestr/Spis miast
« Reply #11 on: July 01, 2013, 04:17:01 »

My?l?, ?e miasta cesarskie mog?yby mie? przywilej z?o?enia wniosku o dotacje od Cesarstwa (oczywi?cie w przypadku gdy s? pod jego protekcj?).
Logged

McMaster9

 • User
 • Posts: 21
  • View Profile
Pozwolenie na budow?
« Reply #12 on: July 01, 2013, 11:14:54 »

Chodzi mi tu o pozwolenie od cesarza lub jego namiestnika ?eby nie by?o bajzlu z tymi domkami.

I tu jeszcze kilka pyta?.
Czy b?dzie mo?na tworzy? domki na drzewie?
Groty jako mieszkania?

Mistrz Ignis: miejsce na pytania jest w innym dziale.
« Last Edit: July 02, 2013, 00:47:11 by Mistrz Ignis »
Logged

Colack

 • User
 • Posts: 303
  • View Profile
Odp: Pozwolenie na budow?
« Reply #13 on: July 01, 2013, 11:54:46 »

Logged

Cinek West

 • User
 • Posts: 212
  • View Profile
Logged
Pages: [1] 2