Official ENIDUST Forum
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  
Pages: 1 2 3 [4]

Author Topic: Kolonia Karna  (Read 5781 times)

Tetlanesh

 • User
 • Posts: 151
  • View Profile
Odp: Kolonia Karna
« Reply #45 on: July 17, 2013, 03:25:41 »

Quote

 • Zdefiniujmy sobie poj?cie "d?ugotrwa?a kara" - wyci?gaj?c liczby z kapelusza powiedzia?bym, ?e pierwsza odsiadka to np. oko?o 30m - 45m aktywnej gry, druga 2x d?u?ej, etc.. Jest to wg mnie (przez pierwsze 2-3 odsiadki) czas mieszcz?cy si? w pojedynczej sesji gry. Wielokrotna recydywa automatycznie ten czas wyd?u?y?a by do kilku posiedze? przy grze - co oczywi?cie by zniech?ca?o do pope?niania przest?pstw.
 • Nikt nie powiedzia? ?e za pierwsze przewinienie od razu do kicia - pierwsze przewinienie to np. grzywna
 • Survival nie ma odstrasza? w kolonii karnej, tylko konieczno?? wykonania stosunkowo ?mudnych prac w stosunkowo trudnych warunkach - czytaj przerwanie w?a?ciwej rozgrywki w celu- survival to cz??? pomys?u banicji
 • Banicja mo?e by? kar? za n-te przewinienie, jak ju? roboty przymusowe nie starczaj?.
 • Sama odsiadka:
  • Gracz by?by rozliczony z wykonanych prac. Cz??? liczona by?a by w czasie (np. odpieranie zwierzyny przez X czasu podczas gdy robotnicy wydobywaj? surowiec), cz??? w fakcie wykonania czynno?ci (dokonanie napraw) a cz??? w towarze (np. masz wydoby? 100 grudek z?ota to musisz zda? te 100 sztuk z?ota. Ko? mo?e Ci je zabra? albo mo?esz nadwy?k? komu? przehandlowa? w zamian za jedzenie aby mie? si?y na nast?pne zadanie)
  • Gracz musi wykona? wszystkie prace a nie tylko odb?bni? X minut/godzin robi?c jedn? ulubion?. np. 30 minutowa odsiadka mo?e by? podzielona na 3 zadania po mniej wi?cej 10 minut - chodzi o to aby utrudni? omakrowanie odsiadki - trzeba zg?osi? zako?czenie prac, stra?nik sprawdzi, oceni i da nowe zlecenie
 • Wymaga aktywno?ci ale nie powoduje ?mierci
 • Pozwalaj?cy na dalsze odgrywanie postaci podczas odsiadki (dla graczy lubi?cych RPG) i prowadzenie socjalnej cz??ci gry (zawieranie znajomo?ci itp)
 • Umo?liwiaj?cy w ka?dym momencie przerwanie odsiadki kosztem np. banicji
 • Jest kar?, ale umo?liwia dalsze granie

Wola?bym osobi?cie aby gracz nie wyszed? z odsiadki (w jakiejkolwiek ona nie by?a by formie) bogatszy ni? wszed? :P
Logged

Pavolvo

 • User
 • Posts: 31
  • View Profile
Odp: Kolonia Karna
« Reply #46 on: July 17, 2013, 22:38:33 »

Quote
Zdefiniujmy sobie poj?cie "d?ugotrwa?a kara" - wyci?gaj?c liczby z kapelusza powiedzia?bym, ?e pierwsza odsiadka to np. oko?o 30m - 45m aktywnej gry, druga 2x d?u?ej, etc.. Jest to wg mnie (przez pierwsze 2-3 odsiadki) czas mieszcz?cy si? w pojedynczej sesji gry. Wielokrotna recydywa automatycznie ten czas wyd?u?y?a by do kilku posiedze? przy grze - co oczywi?cie by zniech?ca?o do pope?niania przest?pstw.
Quote
Nikt nie powiedzia? ?e za pierwsze przewinienie od razu do kicia - pierwsze przewinienie to np. grzywna
Quote
Survival nie ma odstrasza? w kolonii karnej, tylko konieczno?? wykonania stosunkowo ?mudnych prac w stosunkowo trudnych warunkach - czytaj przerwanie w?a?ciwej rozgrywki w celu- survival to cz??? pomys?u banicji
Quote
Quote
Banicja mo?e by? kar? za n-te przewinienie, jak ju? roboty przymusowe nie starczaj?.
Odpowiem na to pytanie przy okazji innego, zacznie si? wielkim "+" :P

Quote
Quote
Quote
Logged

Tetlanesh

 • User
 • Posts: 151
  • View Profile
Odp: Kolonia Karna
« Reply #47 on: July 21, 2013, 01:08:39 »

Logged

Paszczmen

 • User
 • Posts: 15
  • View Profile
Odp: Kolonia Karna
« Reply #48 on: July 21, 2013, 10:11:47 »

Logged

Tetlanesh

 • User
 • Posts: 151
  • View Profile
Odp: Kolonia Karna
« Reply #49 on: July 21, 2013, 10:58:06 »

Logged

Pavolvo

 • User
 • Posts: 31
  • View Profile
Odp: Kolonia Karna
« Reply #50 on: July 21, 2013, 15:06:20 »

Logged

Tetlanesh

 • User
 • Posts: 151
  • View Profile
Odp: Kolonia Karna
« Reply #51 on: July 21, 2013, 17:26:59 »

Logged

Pavolvo

 • User
 • Posts: 31
  • View Profile
Odp: Kolonia Karna
« Reply #52 on: July 21, 2013, 22:01:40 »

Logged

Pavolvo

 • User
 • Posts: 31
  • View Profile
Odp: Kolonia Karna
« Reply #53 on: July 21, 2013, 22:23:12 »

Nie ten temat chyba :D
Logged

Cinek West

 • User
 • Posts: 212
  • View Profile
Odp: Kolonia Karna
« Reply #54 on: July 22, 2013, 14:31:58 »

Nie wymagam konkretnych liczb, wymagam konrketnych za?o?e? typu "za ?mier? z g?odu spada nasza produktywno??".
nie napala?bym si? a? na tak ogromny ?wiat.
Wydaje si? by? ?mieszne, bo same za?o?enia gry wymuszaj? ?wiat gigantyczny jak na realia gier.

« Last Edit: July 22, 2013, 14:43:33 by Cinek West »
Logged

Pavolvo

 • User
 • Posts: 31
  • View Profile
Odp: Kolonia Karna
« Reply #55 on: July 23, 2013, 23:40:41 »

Logged

Tetlanesh

 • User
 • Posts: 151
  • View Profile
Odp: Kolonia Karna
« Reply #56 on: July 23, 2013, 23:47:17 »

« Last Edit: July 24, 2013, 00:01:04 by Tetlanesh »
Logged

Nezyt

 • Guest
Odp: Kolonia Karna
« Reply #57 on: July 24, 2013, 03:23:36 »

Logged
Pages: 1 2 3 [4]