- Shoutbox - twórcy gry nie b?d? odpowiada? na pytania dotycz?ce projektu zadawane na shoutboxie.