Official ENIDUST Forum
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - Zikes

Pages: [1] 2 3 ... 31
1
Mechaniki Postaci / Re: Pierwsze miejsce pojawienia si? postaci
« on: January 11, 2017, 19:26:29 »

2
Mechaniki Postaci / Re: Pierwsze miejsce pojawienia si? postaci
« on: January 11, 2017, 00:37:51 »

4
Mechaniki Budowania / Re: Budowanie - Dodatkowa Opcja
« on: January 07, 2017, 17:56:41 »

5
Wasze pytania / Re: Pozosta?e pytania
« on: October 23, 2016, 20:01:30 »

6
Offtopic / TeamSpeak 3
« on: June 14, 2016, 22:04:53 »
Witam,

No po ma?ych zmianach dalej prowadz? ts3 pod adresem:
night-hunters.tk

Info dla ekipy ;)

7
Offtopic / Re: Prace nad Enidust
« on: April 01, 2016, 18:40:19 »
Ajamaharis hmm za niski kr?g wtajemniczenia oni niewiedz? ;)

8
Bestiariusz / Re: Durm
« on: January 28, 2016, 23:17:33 »

9
Bestiariusz / Re: Durm
« on: January 28, 2016, 18:52:45 »
hmm ciekawy pomys? ptaka ;) lecz przyda?o by si? go rozwin?? i poprawi?. Urealniaj?c je?li ma to by? gad to gady nie opiekuj? si? m?odymi a jad zawsze jest taki sam i nie da si? uodporni? na jad mo?na uodporni? si? na wirusy czy bakterie lecz nie na reakcje chemiczne i m?ode osobniki s? gro?niejsze z tego powodu ?e niedo?wiadczone aplikuj? ca?? dawk? jadu jakiego posiadaj?.

10
Mechaniki Podró?owania / Karawany
« on: January 24, 2016, 21:32:39 »

11
Mechaniki Podró?owania / Re: D?ugie wieloosobowe w?drówki
« on: January 24, 2016, 16:40:51 »

12
Mechaniki Podró?owania / Re: D?ugie wieloosobowe w?drówki
« on: January 24, 2016, 15:47:49 »

13
Offtopic / Re: Spambot na fb
« on: January 23, 2016, 18:17:38 »
usu? aplikacje na fb

15
Mechaniki Podró?owania / Re: D?ugie wieloosobowe w?drówki
« on: January 22, 2016, 19:21:25 »

Pages: [1] 2 3 ... 31