Official ENIDUST Forum
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - IstvanPL

Pages: [1]
1
Newsy / Re: “Z ?ycia projektu”- artyku? o post?pach
« on: January 20, 2019, 13:52:59 »
Pierwszy post w 2019 - niestety zero wiadomo?ci :(

2
News EN / Re: „It's ALIVE!!!” - progress article
« on: February 05, 2017, 20:08:17 »
Po ostatnim newsie chwila o?ywienia i znowu zdech?o :( Kiedy mo?na si? spodziewa? kolejnych informacji?:)

3
Offtopic / Re: Studia za granic??
« on: January 16, 2017, 23:02:10 »
Je?li rozpatrujesz to tak?e w kwestii przygody to w sumie si? op?aca.

Je?li natomiast wychodzisz z za?o?enia, ?e zagraniczne uczelnie lepiej Ci? wykszta?c? to uwierz mi, ?e to jak? uczelni? sko?czysz nie ma ?adnego znaczenia :P

5
Offtopic / Re: Muzyka
« on: January 01, 2017, 20:51:26 »

6
Offtopic / Re: Zabawa Forumowa
« on: January 01, 2017, 20:48:07 »
..roztworze kwasu octowego..

7
Offtopic / Re: Cytaty
« on: January 01, 2017, 20:46:19 »
"Chcia?em by? marynarzem"

-Krszysztof Krawczyk

Pages: [1]