Official ENIDUST Forum
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - ToTamir

Pages: 1 [2] 3 4 5
16
Wasze pytania / Odp: Pytania dotycz?ce ?wiata przedstawionego
« on: May 16, 2014, 09:33:26 »
@Herin

17
Mechaniki Rzemios?a / Odp: Ró?no?? w item-ach
« on: March 01, 2014, 10:58:35 »

18
Offtopic / Odp: Witam
« on: February 26, 2014, 09:38:49 »

19
Mechaniki Postaci / Odp: End Game
« on: February 24, 2014, 15:15:48 »
To jest MMORPG. Gdy wszystko na mapie ju? odkryjesz to pojawi si? update ;-)
End Game b?dzie gdy zginiesz ?mierci? permanentn?.

20
Mechaniki Rzemios?a / Odp: Pos?gi .
« on: February 20, 2014, 16:23:18 »

21
Mechaniki Postaci / Odp: Obra?enia
« on: October 19, 2013, 12:01:51 »

22
Offtopic / Odp: Bye bye, Firefox...
« on: September 27, 2013, 07:08:02 »
Sprawd? Maxthon Cloud Browser. Zu?ywa znacznie mniej pami?ci RAM i jest znacznie szybszy, ale musi by? zawsze aktualny poniewa? czasami wkradaj? si? b??dy.

23
Mechaniki Postaci / Odp: Achivements/Osi?gni?cia
« on: September 24, 2013, 16:31:34 »

24
Offtopic / Odp: Na czym siedzicie ;)
« on: September 02, 2013, 16:16:29 »

25
Mechaniki Postaci / Odp: Ilo?? postaci
« on: September 02, 2013, 14:18:31 »
Czy tu przypadkiem nie chodzi?o o brak treningu podczas bycia online?

26
Mechaniki Postaci / Odp: Animacja
« on: August 23, 2013, 12:04:49 »

27
Mechaniki Postaci / Odp: Usi?d? i porozmawiajmy przy kuflu piwa.
« on: August 20, 2013, 15:03:36 »

28
Mechaniki Postaci / Odp: Kary za przechodzenie oboj?tnie
« on: August 20, 2013, 14:48:04 »

29
Offtopic / Odp: Prace artystyczne Grafika
« on: August 15, 2013, 08:37:01 »
Ile ci zaje?o rysowanie tego?
Ostatnio zobaczy?em gdzie? co? podobnego, a korzystaj?c z okazji 15 minut wolnego czasu z kompem postanowi?em sobie narysowa? tak? kicie.
Z wypowiedzi autora obrazka wnioskuj?, ?e 15 minut.

30
Mechaniki Postaci / Odp: Co po wylogowaniu?
« on: August 11, 2013, 11:03:28 »
Zgadzam si? z najDee, poniewa? tylko u?ytkownik mo?e ponosi? odpowiedzialno?? za swoje problemy ze sprz?tem lub swoje problemy osobiste. Porwiesz ofiar? dla okupu, zawleczesz do lasu, a ona po tych 5 - 10 min zniknie i po okupie ;D ( odpowiedzialno?? za problemy u?ytkownika poniesie inny u?ytkownik )

Pages: 1 [2] 3 4 5