Official ENIDUST Forum
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - Mistrz Ignis

Pages: [1]
1
Wasze pytania / Temat: przemieszczanie się.
« on: November 12, 2013, 18:39:42 »
Zespół zdecydował się spróbować innego sposobu omawiania kolejnych tematów z Wami, dlatego też tym razem wątek na pytania pojawia się PRZED samym filmem z omówieniem tego zagadnienia - pozwoli to nam od razu nagrać materiał rozpraszający większość wątpliwości. Tak jak i poprzednio, proszę tu zamieszczać wszelkie zapytania dotyczące wyłącznie tematyki przemieszczania się w świecie gry.
Zdublowane pytania nie będą tutaj postrzegane negatywnie, wolałbym jednak uniknąć jakichkolwiek dyskusji, propozycji, pomysłów i dywagacji.

2
Pytania od twórców / Pierwszy log-in
« on: October 06, 2013, 03:15:32 »
Interesuje nas pewna kwestia. Wyobraźcie sobie, że zalogowaliście się do gry po raz pierwszy. Ustawienia wstępne oraz samouczek są już za Wami, zaczyna się właściwa część rozgrywki. Co byłoby Waszym pierwszym działaniem od rozpoczęcia faktycznej gry?

3
Wasze pytania / Temat: trwała śmierć
« on: August 10, 2013, 09:58:45 »
W związku z faktem, iż chcemy zakończyć omawianie kwestii trwałej śmierci w grze, tworzę ten wątek. Prosiłbym zamieszczać tutaj wszelkie pytania dotyczące wyłącznie kwestii trwałej śmierci. W tym konkretnym wypadku daję Wam wolną rękę - możecie skopiować istniejące już pytania dotyczącego tego tematu; nie będę też zwracał uwagi jeśli ktoś zdubluje tu pytanie które już padło.

4
Dotarło do nas wiele komunikatów z Waszej strony odnośnie nieprawidłowości na forum, jednak zaledwie kilka raportów, dlatego też postanowiłem przybliżyć użytkownikom funkcję raportowania.
 • Funkcja zgłaszania (raportowania) postów lub wątków służy do utrzymania forum w stanie porządku i do tego celu powinna być wykorzystywana.
 • Nie ma obowiązku korzystania z tej funkcji, jednak jest to dla nas dużą pomocą i z tego powodu jest mile widziane.
 • Zgłaszać należy przede wszystkim wątki:
  • do usunięcia (zdublowanie tematu lub temat nie wnoszący nic do dyskusji);
  • nieaktualne (wątki do zamknięcia i zarchiwizowania);
  • do przeniesienia (wątek który należy kontynuować jednak Waszym zdaniem znajduje się w niewłaściwym dziale);
  oraz posty:
  • do usunięcia (post nie wnoszący nic do dyskusji, spam);
  • do przeniesienia (offtop);
  • łamiące regulamin (obraźliwe, ofensywne bądź łamiące jakikolwiek punkt regulaminu forum).
 • Wraz z raportem należy dodać krótki opis powodu zgłoszenia (np. offtop, wątek do zamknięcia lub temat już istnieje).
 • Raport odnośnie jednego zdarzenia należy wysłać raz.
 • Zaraportowanie wiadomości powinno być zakomunikowane również poprzez post w danym temacie lub pod wiadomością - dzięki temu uda się uniknąć sytuacji, w której administracja otrzyma kilkanaście raportów dotyczących tego samego zdarzenia.
 • Raport rozpatrzony negatywnie, jeśli zawierał opis powodu, nie powoduje konsekwencji wobec raportującego.
 • Nieuzasadnione, pozbawione opisu powodu raporty skutkują ostrzeżeniem wobec raportującego.
 • Wielokrotne, nieuzasadnione raportowanie bądź uporczywe zgłaszanie tego samego zdarzenia może skutkować dodaniem poziomu ostrzeżenia.
 • Użytkownik, którego dotyczy raport, zostaje ukarany wyłącznie jeżeli są ku temu przesłanki (np. rażące naruszenie regulaminu, wielokrotne raportowanie jego działań, posty wyraźnie ofensywne itp). Raporty wynikające z mniejszych problemów (niewłaściwy wątek, post uznany za niewnoszący nic do dyskusji) nie skutkują karą ani ostrzeżeniem a jedynie czynnościami porządkującymi (przeniesienie/zamknięcie wątku itp).
Należy podkreślić, iż zgłaszanie wiadomości służy poprawie warunków korzystania z forum i nie powinno być postrzegane lub wykorzystywane jako środek służący do prywatnej zemsty na jakimkolwiek użytkowniku. Z tego samego powodu, zgłaszanie postów/wątków powinno mieć miejsce jak najczęściej wtedy, kiedy jest ku temu faktyczny powód. Osoby zgłaszające zdarzenia faktycznie wymagające uwagi administracji są postrzegane przez nas jako pomocne.

Pages: [1]