Official ENIDUST Forum
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - McMaster9

Pages: [1]
1
Mechaniki Natury / Pożary
« on: July 01, 2013, 11:05:52 »
Pożary to następny smaczek do gry.Polega on na wzniecaniu pożarów np lasu po ataku smoka lub po ataku barbarzyńców na wioskę.
Również pożary miast będą dobre.Skrytobójcy którzy podpalą dom aby kogoś zabić spowodują pożar całej dzielnicy.
Lub po prostu mały pożar kontrolowany aby wypłoszyć zwierzynę z lasu.

Pages: [1]