Official ENIDUST Forum

Społeczność => Offtopic => Topic started by: Rahl on December 22, 2013, 15:10:42

Title: Cytaty
Post by: Rahl on December 22, 2013, 15:10:42
Taka ma?a zabawa. Ka?dy z nas mo?e da? cytat, b?d? cytaty znanych, b?d? i mniej znanych osb. Nie trzeba ogranicza? si? do jednych. Mi?o by by?o gdyby co? wnosi?y do ?ycia :P Mo?na komentowa? ;)

?apcie pierwszy.

"Najwi?ksi wodzowie historyczni i wsp?cze?ni te? mieli wielkie marzenia. Tylko z wiekiem nie zdegradowali ich do siedzenia na wygodnych fotelach w cieple, tylko urzeczywistnili." - Gdzie? w internecie.
Title: Odp: Cytaty
Post by: KawalErO on December 22, 2013, 16:23:49
"Im wi?cej praw, tym wi?cej z?odziei." - Przys?owie Chi?skie lub Japo?skie.

"Je?li chcesz mie? mi?kkie serce, musisz mie? tward? dup?." - Nie pami?tam kto jest autorem.
Title: Odp: Cytaty
Post by: Ajamaharis on December 22, 2013, 18:19:22
Quote from: Sapkowski
Strzyg, wiwern, endriag i wilko?akw wkrtce nie b?dzie na ?wiecie. A skurwysyny b?d? zawsze.
Jeden z moich ulubionych cytatw
Title: Odp: Cytaty
Post by: Rahl on December 22, 2013, 19:23:02
"Nil nisi bene" - (Mw dobrze lub wcale) - Rzymianin
Title: Odp: Cytaty
Post by: Gniazdu on December 22, 2013, 21:08:46
"Jego obecno?? na polu bitwy robi?a r?nice 10 tysi?cy" ameryka?ski genera? o Napoleoniie.
"Tylko wiara w to co si? robi trzyma ci? przy ?yciu, bez wiary cz?owiek zaczyna wegetowa? a? w ko?cu sam sobie odbiera reszt?".
Title: Odp: Cytaty
Post by: Rahl on December 22, 2013, 21:26:07
"Prusy wyklu?y si? z kuli armatniej" - Pono? Napoleon.
Title: Odp: Cytaty
Post by: Lich555 on December 23, 2013, 08:22:15
W?adca Pier?cieni:
 Gandalf:
  "My decydujemy tylko o tym jak wykorzysta? czas, ktry nam dano."
  "Wielu spo?rd ?yj?cych zas?uguje na ?mier?. A niejeden z tych, ktrzy umieraj?, zas?uguje na ?ycie."

Assassin's Creed 2:
 "Gdy inni ?lepo pod??aj? za prawd?, pami?taj nic nie jest prawdziwe.
  Gdy innych ogranicza moralno?? lub prawa , pami?taj wszystko jest dozwolone.
  Dzia?amy w mroku by s?u?y? ?wiat?o?ci. Jeste?my Assassynami.
  Nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone."

Troja:
 Achilles:
  "Bogowie nam zazdroszcz?. Zazdroszcz? nam ?miertelno?ci. Bo ka?da chwila mo?e by? dla nas ostatnia."
Title: Odp: Cytaty
Post by: Skierus on December 23, 2013, 16:19:18
Aby pisa? histori?, trzeba by? wi?cej ni? cz?owiekiem, poniewa? autor trzymaj?cy piro wielkiego s?dziego powinien by? wolny od wszelkich uprzedze?, interesw lub pr?no?ci. - Napoleon
Po bitwie nie ma wrogw, s? tylko ludzie. - rwnie? Napoleon
Jam nie z soli, ani z roli, ale z tego, co mnie boli. - Stefan Czarniecki
Title: Odp: Cytaty
Post by: RuskiBigosPL on December 23, 2013, 21:27:29
"Idealny ?wiat jest podr??, nie miejscem" Terry Pratchett
Title: Odp: Cytaty
Post by: Rahl on January 02, 2014, 16:03:13
"Wojna jest jedynie kontynuacj? polityki innymi ?rodkami." - Carl Phillip Gottlieb von Clausewitz, pruski teoretyk wojny, genera? i pisarz.

Title: Odp: Cytaty
Post by: Resuzeku on January 03, 2014, 11:14:12
"Pami?taj, w cieniu kryj? sie gorsze rzeczy ni? ty"- Krlowa ?ebrakw.
Title: Odp: Cytaty
Post by: Lich555 on January 27, 2014, 17:57:22
Jan Sztaudynger, "Pirka":
"Odpisz cnot? na straty gdy wejdziesz do mej chaty"
"Jej droga do kariery. Ma 4 litery."

Polecam, lekki humor, bardzo fajnie ;D
Title: Odp: Cytaty
Post by: apx18 on January 27, 2014, 18:49:05
"?ycie jest jak papier toaletowy-d?ugie,szare i do dupy"-autor nieznany :D
Title: Odp: Cytaty
Post by: RuskiBigosPL on January 27, 2014, 22:57:44
"Na pohybel s****m" Sapkowski.
Title: Odp: Cytaty
Post by: LemonGnom on January 28, 2014, 12:47:03
"Po czym ma?pa wsadzi?a sobie kij w rzy? i zakwili?a ze szcz??cia" - A. Sapkowski
Title: Odp: Cytaty
Post by: Skierus on January 31, 2014, 17:07:55
Na tym ?wiecie pewne s? tylko ?mier? i podatki. - Benjamin Franklin
Title: Odp: Cytaty
Post by: Kahetabi on February 06, 2014, 23:05:19
"Unlocking the doors in my mind
How many doors will I find?
I think I got the key
I guess I'll just try another if that's the key" - Limp Bizkit- "The Key"


"I fear there is no U-turn
and that this road dead-ends
because we cannot read the signs" Nujabes- "The Sign"

Title: Odp: Cytaty
Post by: Robhar on February 07, 2014, 21:44:55
Worek na g?owe i za ojczyzene
Title: Odp: Cytaty
Post by: Trifel on February 08, 2014, 09:50:15
– Ano, c?, paskudny otacza nas ?wiat – mrukn?? wreszcie. – Ale to nie powd by?my wszyscy paskudnieli.  - Andrzej Sapkowski, ju? nie pami?tam z jakiej cz??ci Wied?mina, polecam wszystkie cz??ci :)
Title: Re: Cytaty
Post by: IAmBoskiM on July 09, 2015, 22:12:13
@Up Pola? ci  8)

Nie licz? si? pieni?dze, liczy si? ci??ka praca. Ile od siebie dajesz, tyle do ciebie wraca. Z.B.U.K.U
Title: Re: Cytaty
Post by: Rahl on August 03, 2015, 22:54:23
Quote
-Czy to ten moment, kiedy ca?e moje ?ycie przesuwa mi si? przed oczami?
-NIE TEN MOMENT BY? PRZED CHWIL?.
- Kiedy?
-TO MOMENT - rzek? ?mier? - POMI?DZY PA?SKIMI NARODZINAMI A PA?SKIM ZGONEM.
~ Terry Pratchett
Title: Re: Cytaty
Post by: ToTamir on August 08, 2015, 22:57:23
"Wiem, ?e tam jeste?cie. Czuj? was. Wiem, ?e si? boicie. Boicie si? nas. Boicie si? zmian. Nie znam przysz?o?ci. Nie powiem wam, jak to si? sko?czy. Ale powiem wam, jak si? zacznie. Od?o?? s?uchawk? i poka?? ludziom to, co przed nimi ukrywali?cie. ?wiat bez was. ?wiat nie kontrolowany, bez granic i nakazw. ?wiat, w ktrym wszystko jest mo?liwe. Co si? stanie potem, to ju? zale?y od was."
NEO  w Matrix ( 1999 )
Szkoda tylko,  ?e tak niewiele osb zrozumia?a o co scenarzystom filmu chodzi?o.
Title: Re: Cytaty
Post by: IAmBoskiM on September 26, 2015, 23:35:49
Czasem zrozumie? to wszystko jest tak trudno, i ci??ko sobie wmwi?, ?e ?ycie jest prb?, ?e kto? u?o?y? ten plan precyzyjnie, kiedy odchodz? szybko ci, ktrzy ?yli tak niewinnie. Eldo.
Title: Re: Cytaty
Post by: IstvanPL on January 01, 2017, 20:46:19
"Chcia?em by? marynarzem"

-Krszysztof Krawczyk
Title: Re: Cytaty
Post by: Lich555 on January 10, 2017, 21:50:45
"Wszyscy mamy dwa ?ycia. To drugie rozpoczyna si? wtedy, gdy zdamy sobie spraw?, ?e mamy tylko jedno" - Konfucjusz (chi?ski filozof)
Daje do my?lenia ;)