Official ENIDUST Forum
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Privacy Policy

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób zbierane i przetwarzane są dane osobowe użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez stronę internetową enidust.com, forum.enidust.com i inne strony w domenie *.enidust.com (dalej: “Serwisy”) oraz jakie prawa przysługują użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane.

Administratorem danych osobowych jest Manufractal Studio z siedzibą w Bydgoszczy ul. Gdańska 163, kod pocztowy 85-915 (dalej: „Administrator”). W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem kontakt@enidust.com
Prosimy tytułowanie maila według wzoru: “[RODO] temat wiadomości”

Ochrona Danych Osobowych

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

Administrator nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. W razie wątpliwości, rodzice i opiekunowie proszeni są o kontakt pod adresem kontakt@enidust.com. Prosimy tytułowanie maila według wzoru: “[RODO] temat wiadomości”Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

 • dostarczenia usług Serwisów, z których użytkownik korzysta ,
 • monitorowania ilości osób korzystających z Serwisów i aktywności na nim
 • wysyłki newslettera Administratora (dalej “Newsletter”).

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie są obowiązkowe (są dobrowolne), ale mogą być konieczne do świadczenia przez Manufractal Studio usług w ramach Serwisu.
Zgoda użytkownika może zostać cofnięta w każdym czasie, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania usług świadczonych na jej podstawie.


KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Aby umożliwić korzystanie użytkownikowi z Serwisów, niezbędna jest rejestracja, podczas której zbierane są następujące dane:
 • adres e-mail,
 • nazwa użytkownika.

Niewskazanie powyższych danych uniemożliwi świadczenie usług na rzecz użytkownika.

W ramach świadczenia usługi prowadzenia konta w Serwisach, użytkownik uzupełniając swój profil może dobrowolnie, wedle własnego uznania podać następujące kategorie danych:
 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe – strona internetowa,
 • notatka użytkownika na temat własnej osoby,
 • grafika profilowa (avatar),
 • podpis używany na Forum.

Podanie powyższych danych nie jest obligatoryjne, a ich niewskazanie nie wywołuje żadnych negatywnych skutków dla użytkownika.
Ponadto, Administrator może przetwarzać dane generowane automatycznie przez aktywność użytkownika w Serwisach: adres IP, subskrybowane wątki, ulubione tematy oraz utworzone posty, przesyłane wiadomości.
W ramach świadczenia usługi przesyłania Newslettera zbierane są następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail. Niewskazanie adresu e-mail uniemożliwi świadczenie usługi na rzecz użytkownika.
Użytkownik może dodatkowo wyłączyć otrzymywanie informacji o ogłaszanych wątkach (będących elementami newslettera)  w ustawieniach swojego konta w Serwisach.

Przechowywanie danych

Administrator oświadcza, iż przechowywane i przetwarzane dane, zabezpieczone są w niezbędny sposób zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Administrator utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają jedynie osoby, które potrzebują danych w celu świadczenia usług i obsługi Serwisów.
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego konta
 
ZAUFANI PARTNERZY (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE)
 
Dane osobowe mogą zostać udostępnione Zaufanym Partnerom Administratora, którzy pomagają w dostarczaniu usług użytkownikom (np. rozsyłanie Newslettera). Administrator zapewnia, że zawsze dostarcza partnerom minimum informacji niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których współpraca została nawiązana. Zaufani Partnerzy mogą mieć potencjalny lub rzeczywisty dostęp do ograniczonych danych o użytkownikach oraz przetwarzać je w imieniu Administratora. Dane osobowe, których dotyczy poniższa Polityka Prywatności, udostępniamy poniższym Zaufanym Partnerom, którzy mogą je przetwarzać, w imieniu Administratora, tylko dla celów określonych poniżej:
 • partnerzy odpowiedzialni za hosting i administrowanie Serwisów;
 • partnerzy dostarczający Administratorowi narzędzi do zarządzania wewnętrznego oraz udostępniania danych;
 • partnerzy świadczący pomoc w analizie danych przez dostarczenie narzędzi analitycznych;
 • partnerzy świadczący pomoc w zarządzaniu newsletterem Administratora oraz komunikacją elektroniczną poprzez dostarczanie odpowiednich narzędzi.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez innych użytkowników lub osoby trzecie jakichkolwiek danych osobowych, które zostały udostępnione publicznie przez samych użytkowników z użyciem Serwisów.
 
PRAWA UŻYTKOWNIKA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osobom których dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych ,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo przenoszenia danych osobowych użytkownika do innego podmiotu,
 • prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych oraz w celu realizacji wskazanych wyżej uprawnień prosimy o kontakt emailowy na adres kontakt@enidust.com. Prosimy tytułowanie maila według wzoru: “[RODO] temat wiadomości”
 
PLIKI COOKIES
W związku ze stałym podnoszeniem wygody korzystania z Serwisów niektóre ich elementy mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, aby go zidentyfikować, a także poprawić i przyspieszyć niektóre operacje. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pomagając w jego identyfikacji i dostosowaniu strony internetowej do jego osobistych preferencji. Większość plików cookies zawiera adres strony, czas przechowania oraz unikalny numer. Inne informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania Serwisów, to między innymi adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, itp. Te dane są zbierane między innymi przy pomocy plików cookies. Są one wykorzystywane w celu optymalizacji obsługi Użytkownika oraz gromadzenia anonimowych, zbiorowych statystyk, które są wykorzystywane do lepszego zrozumienia preferencji użytkowników oraz poprawiania jakości strony.
Pliki cookies wykorzystywane w Serwisach zbierają anonimowe dane statystyczne, przechowują informacje o wzięciu udziału głosowaniach (bez informacji o wyniku głosowania) i identyfikują aktywne sesje.
Domyślnie, standardowe przeglądarki internetowe pozwalają na przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na pliki cookies powinien zmienić ustawienia przeglądarki. Użytkownik może także zmieniać te ustawienia w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie akceptowała pliki cookies lub powiadamiała Użytkownika przy każdej próbie zapisania plików cookies na urządzeniu. Więcej informacji na temat ustawień dla plików cookies można znaleźć w informacjach dotyczących przeglądarki. Wyłączenie przechowywania plików cookies w przeglądarce nie uniemożliwia dostępu do Serwisów, ale może spowodować pewne niedogodności w korzystaniu z nich.

Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w każdym czasie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach Usług świadczonych przez Administratora lub zmiany obowiązującego prawa.